Sàn gỗ giáng hương

post image

Sàn gỗ Giáng Hương Lào – 18 x 120 x 900 mm

Quy cách: 18 x 120 x 900

Giá: 2,600,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ giáng hương lào – 18 x 90 x 600

Quy cách: 18 x 90 x 600

Giá: 2,000,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ giáng hương solid 15 x 90 x 900mm

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 1,750,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Giáng Hương Lào – 18 x 120 x 750 mm

Quy cách: 18 x 120 x 750 mm

Giá: 2,200,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ giáng hương lào – 15 x 90 x 750 mm

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 1,700,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ giáng hương lào 15x90x600

Quy cách: 15 x 90 x 600

Giá: 1,500,000 VNĐ / m2

Hương Nam Phi

post image

Sàn Hương Nam Phi 750x120x18

Quy cách: 750 x 120 x 18

Giá: Liên hệ

post image

Sàn Hương Nam Phi 900x120x18

Quy cách: 900 x 120 x 18

Giá: Liên hệ

post image

Sàn Hương Nam Phi 1200*120*18 mm

Quy cách: 18 x 120 x 1200

Giá: Liên hệ

Sàn gỗ căm xe

post image

Sàn gỗ căm xe 15*90*450

Quy cách: 15*90*450

Giá: 780,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ căm xe 15*90*600

Quy cách: 15*90*600

Giá: 870.000 VND /m2

post image

Sàn gỗ căm xe 15*90*750

Quy cách: 15*90*750

Giá: 900,000 VNĐ /m2

post image

Sàn gỗ căm xe 15*90*900

Quy cách: 15*90*900

Giá: 930,000 VND / m2

post image

Sàn gỗ căm xe 18*120*450

Quy cách: 18*120*450

Giá: 900,000 VND /m2

post image

Sàn gỗ căm xe 18*120*600

Quy cách: 18*120*600

Giá: 1,100,000 VND /m2

Sàn gỗ cà chít vàng

post image

Sàn gỗ Cà Chít 15x70x900

Quy cách: 15 x 70 x 900

Giá: 750.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Cà Chít 15x70x750

Quy cách: 15x70x750

Giá: 600.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Cà Chít 750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 750.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Cà Chít 900

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 800.000 VNĐ / m2

Sàn gỗ Lim Lào

post image

Sàn gỗ lim Lào – L450

Quy cách: 15 x 90 x 450

Giá: 850.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ lim lào – L750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 1.100.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ lim Lào – L600

Quy cách: 15 x 90 x 600

Giá: 1.050.000 VNĐ / m2

Sàn Gỗ gõ đỏ

post image

Sàn gỗ Gõ Đỏ 750*90*15 mm

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 1.500.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Gõ Đỏ 900*90*15 mm

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 1.550.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Gõ Đỏ FJ 1820*90*15 mm

Quy cách: 15 x 90 x 1920

Giá: Liên hệ

post image

Sàn gỗ Gõ Đỏ FJL 1820*120*15 mm

Quy cách: 15 x 120 x 1820

Giá: Liên hệ

post image

SÀN GỖ GÕ ĐỎ LÀO

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 1.450.000 VNĐ / m2

Sàn gỗ Óc Chó Mỹ

post image

Sàn gỗ Óc Chó 900*120*18 mm

Quy cách: 18 x 120 x 900

Giá: 2.100.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Óc Chó 1200*120*18 mm

Quy cách: 18 x 120 x 1200

Giá: 2.300.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Óc Chó 900*90*15 mm

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 1.600.000 VNĐ / m2