sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ Sồi Mỹ

post image

sàn gỗ sồi mỹ solid – S750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 900.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ sồi mỹ solid – S600

Quy cách: 15 x 90 x 600

Giá: 850.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ sồi mỹ solid – S900

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 950.000 VNĐ / m2

post image

SÀN GỖ SỒI TRẮNG FJ ( GHÉP )

Quy cách: 15x 90 x 1820

Giá: 750.000 VNĐ / m2

post image

SÀN GỖ SỒI TRẮNG FJL ( GHÉP )

Quy cách: 15 x 90 x 1800

Giá: 750.000 VNĐ / m2