sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ Pơ Mu

post image

Sàn gỗ Pơ Mu 18 x 120 x 900

Quy cách: 18 x 120 x 900

Giá: 1.100.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Pơ Mu 18 x 120 x 750

Quy cách: 18 x 120 x 750

Giá: 1.050.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Pơ Mu 15 x 90 x 900

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 800.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Pơ Mu 15 x 90 x 750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 750.000 VNĐ / m2