sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ Óc Chó Mỹ

post image

Sàn gỗ Óc Chó 900*120*18 mm

Quy cách: 18 x 120 x 900

Giá: 2.100.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Óc Chó 1200*120*18 mm

Quy cách: 18 x 120 x 1200

Giá: 2.300.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Óc Chó 900*90*15 mm

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 1.600.000 VNĐ / m2

post image

SÀN GỖ ÓC CHÓ MỸ

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 1.550.000 VND