sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ Lim Nam Phi

post image

Sàn gỗ Lim Nam Phi 15*120*750

Quy cách: 15*120*750

Giá: 950.000 VND

post image

Sàn gỗ Lim Nam Phi 15*120*900

Quy cách: 15*120*900

Giá: 950,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Lim Nam Phi 18*120*900

Quy cách: 18 x 120 x 900

Giá: 1,000,000 VND /M2

post image

Sàn gỗ Lim Nam Phi 18*120*750

Quy cách: 18 x 120 x 750

Giá: 1.050.000 VND

post image

sàn gỗ Lim Nam Phi 15*90*900

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 800,000 VNĐ / m2

post image

sàn gỗ Lim Nam Phi 15*90*750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 750,000 VNĐ / m2

post image

sàn gỗ Lim Nam Phi 15*90*600

Quy cách: 15 x 90 x 600

Giá: 720,000 VNĐ / m2

post image

sàn gỗ Lim Nam Phi 15*90*450

Quy cách: 15 x 90 x 450

Giá: 650,000 VNĐ / m2

post image

SÀN GỖ LIM

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 1.150.000 VND / m2