sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ Lim Lào

post image

Sàn gỗ lim Lào – L450

Quy cách: 15 x 90 x 450

Giá: 850.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ lim lào – L750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 1.100.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ lim Lào – L600

Quy cách: 15 x 90 x 600

Giá: 1.050.000 VNĐ / m2

post image

SÀN GỖ LIM

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 1.150.000 VND / m2