sàn gỗ tự nhiên

Sàn Gỗ gõ đỏ

post image

Sàn gỗ Gõ Đỏ 750*90*15 mm

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 1.500.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Gõ Đỏ 900*90*15 mm

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 1.550.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Gõ Đỏ FJ 1820*90*15 mm

Quy cách: 15 x 90 x 1920

Giá: Liên hệ

post image

Sàn gỗ Gõ Đỏ FJL 1820*120*15 mm

Quy cách: 15 x 120 x 1820

Giá: Liên hệ

post image

SÀN GỖ GÕ ĐỎ LÀO

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 1.450.000 VNĐ / m2