sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ giáng hương

post image

Sàn gỗ Giáng Hương Lào – 18 x 120 x 900 mm

Quy cách: 18 x 120 x 900

Giá: 2,600,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ giáng hương lào – 18 x 90 x 600

Quy cách: 18 x 90 x 600

Giá: 2,000,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ giáng hương solid 15 x 90 x 900mm

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 1,750,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Giáng Hương Lào – 18 x 120 x 750 mm

Quy cách: 18 x 120 x 750 mm

Giá: 2,200,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ giáng hương lào – 15 x 90 x 750 mm

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 1,700,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ giáng hương lào 15x90x600

Quy cách: 15 x 90 x 600

Giá: 1,500,000 VNĐ / m2

post image

SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG LÀO

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: Liên hệ

post image

SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG 15 x 90 x 1050

Quy cách: 15 x 90 x 1050

Giá: 1,670,000 VNĐ / m2

post image

SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG 15 x 90 x 450

Quy cách: 15 x 90 x 450

Giá: 1.300.000 VND /m2