sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ chiêu liêu

post image

Sàn Gỗ Chiu Liu 15x120x450 FJ

Quy cách: 15 x 120 x 450

Giá: 850.000 VND

post image

Sàn Gỗ Chiu Liu 18x120x900

Quy cách: 18 x 120 x 900

Giá: 1,500,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Chiu Liu 15x90x900

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 1,150,000 VNĐ / m2

post image

Sàn Gỗ Chiu Liu Cao Cấp 1820

Quy cách: 18 x 120 x 1820

Giá: 1,770,000 VNĐ / m2

post image

Sàn Gỗ Tự Nhiên Chiu Liu 1520

Quy cách: 18 x 120 x 1520

Giá: 1,670,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Chiu Liu 750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 1.100.000 VND/ m2

post image

Sàn gỗ Chiêu Liêu 15 x 90 x 600

Quy cách: 15 x 90 x 600

Giá: 950,000 VNĐ / m2