sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ căm xe

post image

Sàn gỗ căm xe 15*90*450

Quy cách: 15*90*450

Giá: 780,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ căm xe 15*90*600

Quy cách: 15*90*600

Giá: 870.000 VND /m2

post image

Sàn gỗ căm xe 15*90*750

Quy cách: 15*90*750

Giá: 900,000 VNĐ /m2

post image

Sàn gỗ căm xe 15*90*900

Quy cách: 15*90*900

Giá: 930,000 VND / m2

post image

Sàn gỗ căm xe 18*120*450

Quy cách: 18*120*450

Giá: 900,000 VND /m2

post image

Sàn gỗ căm xe 18*120*600

Quy cách: 18*120*600

Giá: 1,100,000 VND /m2

post image

SÀN GỖ CĂM XE 18*120*750

Quy cách: 18*120*750

Giá: 1,150,000 VND /m2

post image

SÀN GỖ CĂM XE LÀO 18*120*900

Quy cách: 18*120*900

Giá: 1,200,000 VND /m2

post image

SÀN GỖ CĂM XE 18*120*1200

Quy cách: 18*120*1200

Giá: 1,250,000 VND /m2