sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ cà chít vàng

post image

Sàn gỗ Cà Chít 15x70x900

Quy cách: 15 x 70 x 900

Giá: 750.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Cà Chít 15x70x750

Quy cách: 15x70x750

Giá: 600.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Cà Chít 750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 750.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Cà Chít 900

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 800.000 VNĐ / m2