sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ cà chít vàng

post image

Sàn gỗ Cà Chít 900

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 950.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Cà Chít 750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 900.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Cà Chít 600

Quy cách: 15 x 90 x 600

Giá: 780.000 VNĐ / m2

post image

sàn gỗ Cà Chít 1050

Quy cách: 15 x 90 x 1050

Giá: 950.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Cà Chít 450*90*15

Quy cách: 15 x 90 x 450

Giá: 690.000 VNĐ / m2

post image

SÀN GỖ CÀ CHÍT VÀNG

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 900.000 VNĐ / m2

post image

SÀN GỖ CÀ CHÍT FJL ( GHÉP )

Quy cách: 15 x 90 x 450

Giá: 690.000 VNĐ / m2