sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ tự nhiên

post image

Sàn gỗ Chiêu Liêu 15 x 90 x 600

Quy cách: 15 x 90 x 600

Giá: 950,000 VNĐ / m2

post image

SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG 15 x 90 x 1050

Quy cách: 15 x 90 x 1050

Giá: 1,670,000 VNĐ / m2

post image

SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG 15 x 90 x 450

Quy cách: 15 x 90 x 450

Giá: 1.200.000 VND /m2

post image

SÀN GỖ CĂM XE ghép 15 x 90 x 900

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 750,000 vnđ/m2

post image

SÀN GỖ SỒI TRẮNG FJ ( GHÉP )

Quy cách: 15x 90 x 1820

Giá: 750.000 VNĐ / m2

post image

SÀN GỖ SỒI TRẮNG FJL ( GHÉP )

Quy cách: 15 x 90 x 1800

Giá: 750.000 VNĐ / m2

post image

SÀN GỖ CÀ CHÍT FJL ( GHÉP )

Quy cách: 15 x 90 x 450

Giá: 690.000 VNĐ / m2

post image

SÀN TRE TỰ NHIÊN CAO CẤP

Quy cách: 15 x 110 x 900

Giá: 600.000 VND

post image

SÀN GỖ CĂM XE LÀO 15 x 90 x 450

Quy cách: 15 x 90 x 450

Giá: 810,000 VNĐ / m2

post image

SÀN GỖ LIM

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 1.150.000 VND / m2

post image

SÀN GỖ ÓC CHÓ MỸ

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 1.550.000 VND

post image

SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG EN

Quy cách: 15 x 150 x 1820

Giá: 1,050,000 VNĐ / m2