sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ tự nhiên

post image

Sàn gỗ Cà Chít 600

Quy cách: 15 x 90 x 600

Giá: 780.000 VNĐ / m2

post image

sàn gỗ Cà Chít 1050

Quy cách: 15 x 90 x 1050

Giá: 950.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Cà Chít 450*90*15

Quy cách: 15 x 90 x 450

Giá: 690.000 VNĐ / m2

post image

sàn gỗ Lim Nam Phi 15*90*900

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 800,000 VNĐ / m2

post image

sàn gỗ Lim Nam Phi 15*90*750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 750,000 VNĐ / m2

post image

sàn gỗ Lim Nam Phi 15*90*600

Quy cách: 15 x 90 x 600

Giá: 720,000 VNĐ / m2

post image

sàn gỗ Lim Nam Phi 15*90*450

Quy cách: 15 x 90 x 450

Giá: 650,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ căm xe FJL 15×150 x1200

Quy cách: 15 x 150 x 1200

Giá: 700,000 vnđ/m2

post image

SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG LÀO

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: Liên hệ

post image

SÀN GỖ GÕ ĐỎ LÀO

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 1.350.000 VNĐ / m2

post image

SÀN GỖ SỒI TRẮNG

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 950.000 VNĐ / m2

post image

SÀN GỖ CÀ CHÍT VÀNG

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 900.000 VNĐ / m2