sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ tự nhiên

post image

Sàn gỗ chò chỉ 15x90x450

Quy cách: 15 x 90 x 450

Giá: Liên hệ

post image

Sàn gỗ chò chỉ 15x120x900

Quy cách: 15 x 120 x 900

Giá: 740.000 VND

post image

Sàn Gỗ Chiu Liu Cao Cấp 1820

Quy cách: 18 x 120 x 1820

Giá: 1,770,000 VNĐ / m2

post image

Sàn Gỗ Tự Nhiên Chiu Liu 1520

Quy cách: 18 x 120 x 1520

Giá: 1,670,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Chiu Liu 750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 1.100.000 VND/ m2

post image

Sàn Gỗ Căm Xe Cao Cấp

Quy cách: 15 x 90 x 1050

Giá: 1,010,000 VND /m2

post image

Sàn gỗ căm xe solid – CX750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 950,000 VNĐ /m2

post image

Sàn gỗ căm xe solid – CX600

Quy cách: 15 x 90x 600

Giá: 880.000 VND /m2

post image

Sàn gỗ căm xe solid – CX450

Quy cách: 15 x 90 x 450

Giá: 850,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ căm xe solid – CX900

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 1,010,000 VND / m2

post image

Sàn gỗ Cà Chít 900

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 950.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Cà Chít 750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 900.000 VNĐ / m2