sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ tự nhiên

post image

Sàn gỗ giáng hương solid 15 x 90 x 900mm

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 1,750,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Giáng Hương Lào – 18 x 120 x 750 mm

Quy cách: 18 x 120 x 750 mm

Giá: 2,200,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ giáng hương lào – 15 x 90 x 750 mm

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 1,700,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ giáng hương lào 15x90x600

Quy cách: 15 x 90 x 600

Giá: 1,500,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ chò chỉ tự nhiên 900

Quy cách: 18 x 120 x 900

Giá: 1.230.000 VND

post image

Sàn gỗ chò chỉ 15x90x900

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 770.000 VND

post image

Sàn gỗ chò chỉ 15x90x450

Quy cách: 15 x 90 x 450

Giá: Liên hệ

post image

Sàn gỗ chò chỉ 15x120x900

Quy cách: 15 x 120 x 900

Giá: 740.000 VND

post image

Sàn Gỗ Chiu Liu Cao Cấp 1820

Quy cách: 18 x 120 x 1820

Giá: 1,770,000 VNĐ / m2

post image

Sàn Gỗ Tự Nhiên Chiu Liu 1520

Quy cách: 18 x 120 x 1520

Giá: 1,670,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Chiu Liu 750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 1.100.000 VND/ m2

post image

Sàn gỗ căm xe 15*90*450

Quy cách: 15*90*450

Giá: 780,000 VNĐ / m2