sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ tự nhiên

post image

sàn gỗ sồi mỹ solid – S750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 900.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ sồi mỹ solid – S600

Quy cách: 15 x 90 x 600

Giá: 850.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ sồi mỹ solid – S900

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 950.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Óc Chó 900*120*18 mm

Quy cách: 18 x 120 x 900

Giá: 2.100.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Óc Chó 1200*120*18 mm

Quy cách: 18 x 120 x 1200

Giá: 2.300.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Óc Chó 900*90*15 mm

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 1.600.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ lim Lào – L450

Quy cách: 15 x 90 x 450

Giá: 850.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ lim lào – L750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 1.100.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ lim Lào – L600

Quy cách: 15 x 90 x 600

Giá: 1.050.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Gõ Đỏ FJ 1820*90*15 mm

Quy cách: 15 x 90 x 1920

Giá: Liên hệ

post image

Sàn gỗ Gõ Đỏ FJL 1820*120*15 mm

Quy cách: 15 x 120 x 1820

Giá: Liên hệ

post image

Sàn gỗ giáng hương lào – 18 x 90 x 600

Quy cách: 18 x 90 x 600

Giá: 2,000,000 VNĐ / m2