sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ tự nhiên

post image

Sàn gỗ lim Lào – L450

Quy cách: 15 x 90 x 450

Giá: 850.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ lim lào – L750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 1.100.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ lim Lào – L600

Quy cách: 15 x 90 x 600

Giá: 1.050.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Gõ Đỏ FJ 1820*90*15 mm

Quy cách: 15 x 90 x 1920

Giá: Liên hệ

post image

Sàn gỗ Gõ Đỏ FJL 1820*120*15 mm

Quy cách: 15 x 120 x 1820

Giá: Liên hệ

post image

Sàn gỗ giáng hương lào – 18 x 90 x 600

Quy cách: 18 x 90 x 600

Giá: 2,000,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ giáng hương solid 15 x 90 x 900mm

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 1,800,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Giáng Hương Lào – 18 x 120 x 750 mm

Quy cách: 18 x 120 x 750 mm

Giá: 2,200,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ giáng hương lào – 15 x 90 x 750 mm

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 1,750,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ giáng hương lào 15x90x600

Quy cách: 15 x 90 x 600

Giá: 1,450,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ chò chỉ tự nhiên 900

Quy cách: 18 x 120 x 900

Giá: 1.230.000 VND

post image

Sàn gỗ chò chỉ 15x90x900

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 770.000 VND