sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ tự nhiên

post image

Sàn gỗ Pơ Mu 18 x 120 x 900

Quy cách: 18 x 120 x 900

Giá: 1.100.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Pơ Mu 18 x 120 x 750

Quy cách: 18 x 120 x 750

Giá: 1.050.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Pơ Mu 15 x 90 x 900

Quy cách: 15 x 90 x 900

Giá: 800.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Pơ Mu 15 x 90 x 750

Quy cách: 15 x 90 x 750

Giá: 750.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Keo 18 x 120 x 900

Quy cách: 18 x 120 x 900

Giá: 600.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Keo 18 x 120 x 750

Quy cách: 18 x 120 x 750

Giá: 550.000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Lim Nam Phi 15*120*750

Quy cách: 15*120*750

Giá: 950.000 VND

post image

Sàn gỗ Lim Nam Phi 15*120*900

Quy cách: 15*120*900

Giá: 950,000 VNĐ / m2

post image

Sàn Gỗ Chiu Liu 15x120x450 FJ

Quy cách: 15 x 120 x 450

Giá: 850.000 VND

post image

Sàn Gỗ Chiu Liu 18x120x900

Quy cách: 18 x 120 x 900

Giá: 1,500,000 VNĐ / m2

post image

Sàn gỗ Lim Nam Phi 18*120*900

Quy cách: 18 x 120 x 900

Giá: 1,000,000 VND /M2